Các sách nên đọc về lĩnh vực Quản trị kinh doanh, kinh tế

 1. Chiến tranh tiền tệ (Song HongBing)

2. Trí tuệ xúc cảm (Danel Goleman)

2.1. Trí thông minh thực dụng (Harvey Seutschendorf)

3. Bàn về tiếp thị (Philip Kottler)

4. Đối thoại với Lý Quang Diệu (Tom Plate) (x 2 lần)

5.1 Nhà tự nhiên kinh tế – Cho thời điểm khó khăn (robert Frank)

5.2. Nhà tự nhiên kinh tế – Tại sao kinh tế học có thể lý giải mọi điều (robert Frank)

6. Quản trị trong thời khủng hoảng (Peter Drucker)

7. Tài chính dành cho nhà quản lý (Gene Siciliano)

8.1. Chuyển đổi lớn (Nicholas Carr)

8.2. Trí tuệ giả tạo (Nicholas Carr)

9. Sách dạy đọc nhanh (tony Buzan)

10. Dốc hết trái tim (Howard Schultz) (cafe starbuck)

11. Kinh tế học và Sex (Steve Landsburg)

12 Đô la hay lá nho (Charless Wheelan)

13. Giải pháp Keynes (Paul Davidson)

14. Nhìn về toàn cầu hóa ( George Soros)

15. Một tư duy khác về Kinh tế và xã hội Việt Nam (Alan Phan)

16. Bí quyết tuyển  dụng và đãi ngộ người tài (Brian Tracy)

17. Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả (Michael Gerber)

18. Khám phá thế giới tâm linh

19. Hành trình về phương đông (Dr. Blair T. Spalding)

20. Minh Triết trong cuộc sống

21. Lược sử thời gian (Stephen W. Hawking)

22. Điều tốt nhất cho gã có vợ.

23. Kế hoạch làm giàu trong 365 ngày (Think and grow rich- Naboleon Hill)

24. Sức mạnh của thuyết phục (Kurt w Mortensen)


Các sách mua trong năm 2012 chưa đọc xong:


1. Lợi thế cạnh tranh (Michael E Porter)

2. Chiến lược cạnh tranh ( Michael E Porter)

3. Thực thi (Larry Bossidy and Ram Charan)

4. Cạnh tranh bằng phân tích (Thomas H Davenport)

5. Tinh hoa lãnh đạo ( Jonh Maxwell)

6. Thế giới mới làm thương hiệu ( Max Lenderman)

7. Tối đa hóa năng lực nhân viên

8. Ngôn ngữ cơ thể (Allan and Barbara)

9. Sự kỳ diệu của tư duy lớn (David Joseph Schwartz)

10. Con người 80/20 (richard Koch)

11. Thiền – Đường đến chân ngã (Michal Levin)

12. Kỷ nguyên hỗn loạn (Alan Greenspan)

13. Thế giới cong (David M. Smick)

14. Nghệ thuật giao tiếp để thành công (Leil Lowndes)

15. Đạo phật không như bạn nghĩ (Steve Hagen)

Bình Luận

Back To Top